Обществени поръчки

077-2019/ПС - Затворен(а), Газифициране на котел ст. 4 в Топлофикация Русе ЕАД по проект -Обособена позиция -Проектиране и изграждане на управлението на горивна уредба на Котел 4 с гориво природен газ по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 02.09 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила