Обществени поръчки

024-2019 - Затворен(а), Доставка на газо-плътно компенсаторно платно и уплътнителни листове за Котел 5 – по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 22.04 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила