Обществени поръчки

022-2016/ПД - Затворен(а), Изграждане на навес за дървесен чипс, стоманобетонен траншей за L редлер и изравнителна стоманобетонова площадка– по техническо задание и проект

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 21.11 2016

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила