Обществени поръчки

110-2018/ПД - Затворен(а), Доставка чрез лизинг на телескопичен повдигач по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 07.11 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила