Обществени поръчки

006-2023 - Затворен(а), Ежемесечна сервизна поддръжка на система за непрекъсваем емисионен контрол – по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 10.02 2023

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила