Обществени поръчки

047-2020/КД - Затворен(а), Доставка на линзови компенсатори по спецификация и техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 07.04 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила