Обществени поръчки

025-2017 - Затворен(а), Доставка и подмяна на 124 бр. акумулаторни батерии на UPS за прахоподавачи на К-7 и К-8, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 25.05 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила