Обществени поръчки

055-2019/КС - Затворен(а), Възстановяване на на металните носещи елементи на ГТЛ на гумено-лентов транспортьор- 150м. със ст.№ 21 Б по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 10.07 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила