Обществени поръчки

003-2020/КС - Затворен(а), Реконструкция на дунавски водопровод в Топлофикация Русе ЕАД по проект, техническо задание и обособени позиции- обособена позиция –Реконструкция на съществуващ водопровод от стоманени тръби ф 800 за дунавска вода на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание и проектна документация

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 13.01 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила