Обществени поръчки

077-2017/КС - Затворен(а), Демонтаж с маркиране на всички тръбопроводи – водоподаващи, пароотводящи, паропусни, връзки с колектори и малки тръбопроводи около котела, демонтаж свързващи тръби на таванен паропрегревател, циклони, кондензни установки, паросборна камера, обдухващи апарати, стълби и площадки, като се маркират за съответните коти и разположение по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 24.07 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила