Обществени поръчки

052-2018/ПС - Затворен(а), Реконструкция на котел №5-Обособена позиция Носеща контрукция -Изработка на носеща консрукция /каракас/ на котел №5 в ТЕЦ Изток на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание и техническа документация

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 15.05 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила