Обществени поръчки

034-2020/ПД - Затворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Доставка на възли и системи –Доставка на два бр. кислородомери за измерване на кислород в димни газове на К5 в Топлофикация Русе ЕАД

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 19.03 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила