Обществени поръчки

007-2020/ПД - Затворен(а), Доставка на ротор високо налягане за Турбогенератор ст.№ 5 в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 10.02 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила