Обществени поръчки

038-2017 - Затворен(а), Възстановяване на метални козирки в обсега на перков подавач №1 в Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 03.07 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила