Обществени поръчки

069-2019/ПС - Затворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция -Реконструкция на възли и системи – Реконструкция на прахови бункери 5А/Б на котел 5 по техническо задание и чертеж

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 15.08 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила