Обществени поръчки

081-2019/КД - Затворен(а), Газифициране на котел ст. 4 в Топлофикация Русе ЕАД по проект -Обособена позиция –Доставка на материали, възли и системи -Доставка на безшевна тръба 530x12 за газификация на котел 4, по техническо задание и спецификация

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 12.09 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила