Обществени поръчки

028-2018 - Затворен(а), Извършване на последваща периодична метрологична проверка на ултразвукови търговски топломери – по техническо задание и календарен график

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 19.03 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила