Обществени поръчки

042-2018 - Затворен(а), Доставка на 2 броя абонатни станции за отопление за присъединяване към ТПМ на бл. „Клисура“, гр. Русе – по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 02.05 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила