Обществени поръчки

025-2021 - Затворен(а), Договор за доставка на пластинчати, запоени, едностепенни топлообменници за отоплителни инсталации

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 20.05 2021

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила