Обществени поръчки

007-2019/ПД - Затворен(а), Доставка на двупътни регулиращи вентили и електро-задвижвания за абонатни станции по зададени технически характеристики

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 20.03 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила