Обществени поръчки

103-2019/КД - Затворен(а), Изработка ,доставка и монтаж на опорна конструкция и пасарелка за инсталация за впръск на урея за котли №7 и 8 по техническо задание и чертежи

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 12.11 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила