Обществени поръчки

015-2020/КУ - Затворен(а), Дефектовка и ремонт на 2 броя редуктори Ц 800 за мелници Русе IVв Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 25.02 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила