Обществени поръчки

010-2018/КД - Затворен(а), Реконструкция на котел 5 - обособена позиция Доставки - Изработка и доставка на шлакова вана, по техническо задание.

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 12.03 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила