Обществени поръчки

087-2017/КУ - Затворен(а), Застраховка имущество, собственост на Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 08.08 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила