Обществени поръчки

033-2017/КУ - Затворен(а), Подмяна на осем броя горелки за прах на ПГ № 8, по техническо задание.

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 29.06 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила