Обществени поръчки

094-2020 - Затворен(а), Изработка и доставка на пластмасов / HDPE / резервоар за солна киселина / HCI / по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 29.06 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила