Обществени поръчки

004-2021 - Затворен(а), Извършване на последваща проверка и прекалибриране на ТСИ – по техническо задание и спецификации

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 09.02 2021

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила