Обществени поръчки

007-2022 - Затворен(а), Извършване на тестване, проверка и калибриране на газ сигнализаторни системи за метан – по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 16.02 2022

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила