Обществени поръчки

124-2017 - Затворен(а), Реконструкция на котел 5 –Обособена позиция Проектиране 2 -Разработване на работен проект за носеща конструкция /каркас/ на котел № 5 в Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 04.12 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила