Обществени поръчки

058-2020/ПС - Затворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Извършване на пещостроителни и изолационни работи по позиции от техническото задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 27.04 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила