Обществени поръчки

028-2017/КД - Затворен(а), Доставка и подмяна на 1 брой прекъсвач 110 kV с елегазов тип, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 13.06 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила