Обществени поръчки

083-2019/КУ - Затворен(а), Застраховка имущество, собственост на Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 24.09 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила