Обществени поръчки

047-2019/ПД - Затворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Изработка и доставка на възли и системи -10.Изработка и доставка на прахопроводи /колена/ към бридови горелки на котел 5, по проектна документация

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 20.05 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила