Обществени поръчки

017-2017 - Затворен(а), Текущо техническо обслужване и ремонт на булдозер ДЕТ-250 по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 10.07 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила