Обществени поръчки

038-2018/ПД - Затворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Доставка на материали,метални профили и метални листи по техническо задание и спецификация

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 30.04 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила