Обществени поръчки

027-2020 - Затворен(а), Текущо техническо поддържане и ремонт на булдозер ДЕТ-250 по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 05.03 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила