Обществени поръчки

041-2018 - Затворен(а), Проверка и калибриране на системата за непрекъснат мониторинг в Топлофикация Русе ЕАД през 2018 г.

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 14.06 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила