Обществени поръчки

013-2022 - Затворен(а), Доставка на циркулационни помпи за БГВ - по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 20.04 2022

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила