Обществени поръчки

022-2020 - Затворен(а), Ежемесечна поддръжка, обслужване и ремонт пожароизвестителна система, пожарогасителна система, пожарни кранове и система за управление на дим и топлина в „Топлофикация Русе“ ЕАД по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 02.03 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила