Обществени поръчки

011-2020/КУ - Затворен(а), Изготвяне на работен проект част машинно-конструктивна на метални газоходи свързващи котли №№4,5, 7и 8 на ТЕЦ Русе Изток с новоизграждащата се СОИ по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 04.02 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила