Обществени поръчки

075-2018 - Затворен(а), Изработка на техническа документация за ширмов паропрегревател – Русе IV, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 16.07 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила