Обществени поръчки

119-2017 - Затворен(а), Изготвяне на идеен проект за реконструкция на Котел № 4 за изгаряне на местни горива /ОЕГ и шисти/ - част Машинно-технологична, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 10.11 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила