Обществени поръчки

016-2016 - Затворен(а), Изследване деформационните процеси на дигите на северен сектор на Депо за неопасни отпадъци-Сгуроотвал на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 17.10 2016

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила