Обществени поръчки

030-2019/КС - Затворен(а), Извършване на строителни и ремонтни работи по възстановяване на пътни, тротоарни и др. настилки и строителни конструкции по топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАД

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 22.04 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила