Обществени поръчки

061-2017 - Затворен(а), Разработване на ремонтна документация за реконструкция на компенсатори в топлофикационни камери, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 10.07 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила