Обществени поръчки

098-2017/КУ - Затворен(а), Изготвяне на инвестиционен Технически проект за очистване на димни газове от серни окиси (SOx) при изгаряне на въглища от находища „Кемерово“ и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. № 4 и № 5 в ТЕЦ „Русе – Изток“,, по техническо задание.

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 28.08 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила