Обществени поръчки

104-2017 - Затворен(а), Демонтаж, почистване и изнасяне на демонтирана изолация от котел 5 по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 09.10 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила