Обществени поръчки

040-2021 - Затворен(а), Изработка и доставка на 2 (два) броя задвижващи зъбни колела (рицел) за мелници на котел 8 – по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 29.11 2021

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила