Обществени поръчки

076-2017/КС - Затворен(а), демонтаж торцева стена, демонтаж главен паропровод от паросборна камера до БДЕ, демонтаж барабан, демонтаж таванен паропрегревател с таванна конструкция, демонтаж щитове на преходна зона, изходящ паропрегревател и конвективен паропрегревател

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 10.07 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила