Обществени поръчки

092-2019/ПД - Затворен(а), Реконструкция на дунавски водопровод в Топлофикация Русе ЕАД по проект, техническо задание и обособени позиции- обособена позиция -Доставка на 1400м. шевна тръба ф500 /500 ÷ 530 х 6,5 ÷ 8/

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 10.10 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила